Alge­me­ne verkoopsvoorwaarden

Forever Home

Onderdeel van Moments Furniture NV

Deefakkerstraat 2, 8770 Ingelmunster, België

BTW: BE0423.530.605

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

De AV worden gecommuniceerd aan elke Koper die een bestelling plaatst evenals elke distributeur alvorens een unieke koopovereenkomst wordt gesloten. De volledige algemene verkoopsvoorwaarden zijn terug te vinden op de website van Forever Home.

 

Productinformatie

Onze producten, waaronder zorgbedden, (zorg)relax zetels, stoelen, tafels en accessoires, worden zorgvuldig beschreven op onze website. Je vindt gedetailleerde informatie over de afmetingen, materialen, kleuropties en andere relevante specificaties bij elk product. We doen ons best om de producten zo nauwkeurig mogelijk te presenteren, maar houd er rekening mee dat er kleine variaties kunnen optreden.

 

Bestellingen

Forever Home kan slechts geacht worden gebonden te zijn door een bestelling ingeval van schriftelijke orderbevestiging door Forever Home. Elke bestelling geplaatst door de Koper maakt een onherroepelijk intentie tot aankoop uit. Eens aanvaard door Forever Home kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd. Door Forever Home goedgekeurde wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum automatisch wordt verlengd conform de inschatting van eerstgenoemde.

 

Levering

De orderbevestiging door Forever Home kan een streefdatum voor levering bevatten. Deze termijn is louter indicatief en informatief. Ingeval van verkoop aan een Koper die in België is gevestigd en waarbij de levering in België plaatsvindt, wordt het risico voor verlies, diefstal en schade aan de goederen overgedragen op Koper vanaf de levering op het adres van de Koper. De levering is in dit geval voldaan wanneer de goederen geleverd en geplaatst zijn door Forever Home bij de Koper.

 

Niet-conformiteit en zichtbare gebreken

De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van het transport of de stockage van de goederen door de Koper, dan wel stockage door Forever Home na initiële leveringstermijn wegens laattijdige afhaling door de Koper. De garantie geldt enkel op goederen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Koper; De garantie geldt enkel voor goederen die enkel en volledig door Forever Home zijn geproduceerd; De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen die bij de aankoop aan de Koper wordt overhandigd; De garantie dekt geenszins het foutief onderhoud van de goederen alsook de onderdelen en stoffen, met name het onderhoud dat niet in overeenstemming gebeurt met de voorschriften van de fabrikant van de onderdelen of stoffen. De Koper ontvangt de nodige informatie met betrekking tot de onderhoud van onderdelen en stoffen van de goederen steeds per mail samen met de orderbevestiging. De informatie kan ook steeds geraadpleegd worden op de website van Forever Home. De garantie dekt geen verkeerde installatie door de Koper of door een derde op vraag van de Koper, noch herstellingen uitgevoerd door de Koper of door een derde op vraag van de Koper. De garantietermijn van de producten bedraagt 5 jaar op constructie- en verborgen fabricagefouten. De garantietermijn op elektrische motoren en de bewegende delen van de producten is beperkt tot 2 jaar na ingebruikname. De garantietermijn voor de stoffen of de door Forever Home toegeleverde handelsproducten, die op de offertes en/of technische fiches van Forever Home aangeduid staan met de code “CL” is beperkt tot de garantietermijn dewelke voorzien wordt door de desbetreffende leverancier van Forever Home.

 

Uitvoering :

Alle aangeduide prijzen omvatten een afwerking in een stof of kunstleder door Forever Home gekwalificeerd als een categorie B kwaliteit, uitgezonderd wanneer anders aangeduid werd. Een min- of meerprijs wordt aangerekend voor de andere stofcategorieën :

Cat. A: Havana.

Cat. B : Mundial, Silverguard, Vescom Leone Plus/ Furka Plus/ Jemo/ Cyprus/ Malta/ Creek, Segu-Freckle-Pukka, Brookland, Viper and Viper Vintage, Maglia, Soda-Straw, Greenskin, Aston, Globe en Harlow.

Cat. C: Ginkgo, Dalma, Arrow, Stamskin Top, Stamskin Zen, Purfect, Puxx, Bonny, Bella Grana.

 

Opgelet : de kwaliteit van een gestoffeerde zetel is afhankelijk van de gebruikte soort stof en vulling. Door gebruik zal de vulling wat zachter worden, wat een lichte plooivorming kan veroorzaken. Dit doet echter geen afbreuk aan de kwaliteit van het zitmeubel. Stoffen op staal mogen enkel indicatief gebruikt worden. Bij levering of nalevering kunnen geringe kleurverschillen niet worden uitgesloten. Bij de stoffen kunnen verschillende productie-runs een lichte kleurafwijking met zich meebrengen. Beitskleuren op staal mogen enkel indicatief gebruikt worden. Hout is immers een natuurproduct. Kleurafwijkingen ten gevolge van de structuur van het hout (m.n. massief hout, gelamelleerd hout en fineer) of door lichtinwerking vallen niet onder de garantie. Forever Home aanvaardt geen klachten m.b.t. kleurafwijkingen.

Gebruik

Forever Home beschikt over een breed gamma aan (zorg)meubilair voor diverse segmenten van de Particulieren markt. Men dient er zich van bewust te zijn dat het uitgekozen meubel conform is aan de eisen/wensen en veiligheid van de beoogde doelgroep.

 

Prijs

Onze prijzen zijn duidelijk aangegeven bij elk product en omvatten alle belastingen, tenzij anders vermeld. Eventuele extra kosten, zoals verzendkosten of meerprijzen voor specifieke materialen, worden ook transparant weergegeven voordat je een bestelling plaatst.

De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Koper en zijn steeds in euro.

Wat de verkoop in België betreft, worden de prijzen weergegeven inclusief taksen en leveringskosten, vanaf een totaalbedrag van 500€ incl. BTW voor bestellingen van meubilair.  Indien een meubellift noodzakelijk is bij levering, dan valt deze ten laste van de klant.

 

Betaling

Bij het plaatsen van bestellingen in de winkel is een contant voorschot ten belope van 40 % verschuldigd. Het overige saldo dient te worden voldaan 1 week voor de levering.  Bij het plaatsen van een bestelling online, kan er uit verschillend types betaalmogelijkheden gekozen worden (zie lijst op website foreverhome.be).

De door Forever Home gehanteerde prijzen zijn steeds inclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verpakkings-, verzend- en administratiekosten, tenzij ander aangegeven.

 

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van Forever Home enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijk of grove fout.

 

Intellectuele eigendom

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van Forever Home rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forever Home worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd.

 

Aanvaarding door de Koper

De Koper bevestigt kennis te hebben genomen van huidige AV en verklaart hiermee uitdrukkelijk in te stemmen.

De Koper doet afstand van elk beroep op enig met deze AV tegenstrijdig document waaronder zijn eigen algemene voorwaarden.